Proactieve optimalisatie van werkkapitaal

Aangezien het vrijmaken van contant geld een prioriteit is geworden voor bedrijven over de hele wereld, nemen organisaties een creatieve benadering om fondsen vrij te maken. Vandaag is het erkend dat een goede plek om te kijken is binnen het bedrijf. Dit heeft het voordeel van elke leider, van CEO naar beneden, met een duidelijker inzicht in de doelstellingen van het werkkapitaalbeheer van het bedrijf.

1. De beste mensen voor de baan

Om duurzaam succes te vinden, is het vaak noodzakelijk om zinvolle veranderingen op alle niveaus van het bedrijf door te voeren – vanuit een holistische kijk op de werkkapitaaldoelstellingen en -strategie van de organisatie. Bedrijven moeten optimaal gebruik maken van wat er voor hen beschikbaar is: het benutten van de kracht van technologie en het kiezen van de beste mensen voor de baan moet een prioriteit zijn.

Degenen die het kapitaaloptimalisatieproject leiden, moeten het voordeel van een duurzame supply chain begrijpen en waarde zien in het maken van de organisatie tot een voorkeursklant voor innovatieve leveranciers.

Elk optimalisatieproject voor werkkapitaal moet vanaf het begin verschillende interne belanghebbenden omvatten:

  1. Treasury – om het voortouw te nemen in een cash optimalisatie programma
  2. Inkoop – als een kritische speler in relatiebeheer met leveranciers moeten zij ervoor zorgen dat nieuwe regelingen positief worden gecommuniceerd
  3. IT – om nieuwe technische oplossingen te verbinden met bestaande systemen
  4. Juridisch – om contractvoorwaarden te herschrijven en ervoor te zorgen dat nieuwe praktijken in overeenstemming zijn met de wetgeving
  5. Boekhoudkundige/interne audit – om ervoor te zorgen dat de wijzigingen op de balans verschijnen
  6. Financiële controle – om de impact te monitoren
  7. AP/shared services – om werkafspraken te maken met leveranciers

2. Communiceren met leveranciers

Communiceren met leveranciers op dit moment is van vitaal belang, vooral als uw nieuwe optimalisatieprogramma hun betrokkenheid nodig heeft – omdat het veranderen van een manier van werken om nieuwe methoden aan te passen op de beste momenten moeilijk kan zijn. Inkoopafdelingen zouden deze verantwoordelijkheid over het algemeen op zich nemen, ondersteund door Treasury en door de partnerorganisaties van de organisatie.

Het segmenteren van het leveranciersbestand is een voorzichtige maatregel en stelt u in staat om ervoor te zorgen dat berichten kunnen worden gecommuniceerd op een manier die werkt voor de leverancier. Leveranciers die een hoge besteding vertegenwoordigen, hebben bijvoorbeeld wellicht meer regelmatige communicatie nodig dan langstaartleveranciers.

3. De juiste aanpak kiezen

Eerst en vooral is het belangrijk om vanaf het begin van het project duidelijk te zijn over je doelen. Het niet identificeren van de omvang van de kans voor optimalisatie van het werkkapitaal kan leiden tot kortzichtige en niet-ambitieuze doelen, wat resulteert in een programma dat geen significante waarde oplevert.

Tactisch vs strategisch

Het is ook belangrijk om onderscheid te maken tussen een tactische en een strategische benadering van werkkapitaaloptimalisatie. De verschillen tussen de twee is niet alleen semantisch.

Een tactische aanpak – zoals het gebruik van tools zoals reverse factoring of inkoopkaarten op zichzelf – kan bedrijven in staat stellen specifieke problemen aan te pakken, zoals het verlichten van de impact van uitgebreide betalingsvoorwaarden op leveranciers. Tactische maatregelen kunnen echter niet het volledige potentieel van de supply chain kansen opleveren.

Om tot een zinvollere verandering te komen, moeten bedrijven zich richten op meer strategische doelstellingen:

Wees duidelijk over financials

Het ontbreekt u misschien aan een gedetailleerd inzicht in de financiële positie van uw leveranciers , maar de juiste digitale tools kunnen u een duidelijk beeld geven van zowel uw eigen werkkapitaalpositie als die van uw leveranciers.

Flexibele opties inschakelen

U bent op zoek naar een  verbetering van het werkkapitaal, het vastleggen van meer kortingen op vervroegde betalingen, het verkrijgen van een beter rendement op uw overtollige kapitaal, het verbeteren van marges of het risicovrij maken van de supply chain. Of u bent misschien op zoek naar al deze dingen. Hoe dan ook, u heeft een flexibele oplossing nodig die u kunt helpen om uw doelen te bereiken.

Communiceren tussen afdelingen

De doelen van verschillende afdelingen kunnen vaak verkeerd worden uitgelijnd. Door samen te werken in een cross-functioneel team kunnen doelen en bedrijfsstrategische doelstellingen op elkaar worden afgestemd.

Neem leveranciers op in uw strategie

Leveranciers moeten geen bijzaak zijn in een optimalisatieprogramma voor werkkapitaal. Het zijn supply chains die concurreren, in plaats van individuele bedrijven – dus een succesvolle cashflow optimalisatie strategie moet alle leveranciers omvatten.

Neem een lange termijn visie

Elk optimalisatieprogramma voor werkkapitaal moet flexibel genoeg zijn om de bron van fondsen aan te passen naarmate de behoeften van het bedrijf veranderen. Bijvoorbeeld, in staat zijn om over te schakelen van een derde partij gefinancierdE SCF-programma naar een zelf gefinancierde dynamische discounting programma. Dit mag echter niet onderbreken de leverancier ervaring. In ons meest recente leveranciersonderzoek was 56% van alle leveranciers, zowel kleine als grote bedrijven, geïnteresseerd in het aanvragen van vervroegde betalingen, waarbij 34% van de respondenten het beheer van de cashflow als de belangrijkste motivatie aanhaalde.

4. Partnerselectie

Controleer of de doelstellingen van u en uw potentiële partner op elkaar zijn afgestemd. Wat technologie betreft, is het ook belangrijk om te kijken naar factoren die variëren van gebruiksgemak en de beschikbaarheid van menselijke ondersteuning tot de vraag of de meegeleverde functionaliteiten toegevoegde waarde opleveren.

Ook moet uw partner in staat zijn om u inzichten te geven die anders misschien niet beschikbaar zijn. AI-technologie kan bijvoorbeeld proactief de beste tijd identificeren om vroegtijdige betalingsaanbiedingen aan leveranciers te doen. De business case moet worden gebouwd op een ROI die rekening houdt met de waarde van de partner brengt, in plaats van op de kosten alleen.

Lees het volgende hoofdstuk Zorgen voor duurzaamheid.

Meest gelezen posts

Comments are closed.