Private sector

Private Sector

Uniek maar met dezelfde uitdagingen

Hoe divers de bedrijven in de private sector ook zijn, ze staan allemaal voor dezelfde opgave om de juiste talenten, resources en innovatiecapaciteit aan zich te binden. In de slipstream van de aantrekkende economische groei ontstaat er een schaarste aan talenten en bepaalde resources. Sprekend voorbeeld daarvan is de bouw die kampt met een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel en aan cruciale bouwmaterialen zoals heipalen en dergelijke.

Digitalisering en de zich snel ontwikkelende nieuwe technologieën dagen bedrijven uit om blijvend te innoveren in nieuwe diensten, producten en/of verdienmodellen. Wie stilstaat, loopt het risico ingehaald te worden door nieuwe intreders en/of disruptieve businessmodellen zoals Über en Airbnb.

De vraag naar duurzaam en maatschappelijk verantwoorde producten en diensten groeit. Dat staat feitelijk gelijk aan een groeiende vraag naar ketentransparantie (ecologische footprint) en innovatiekracht (circulaire economie, nieuwe oplossingen). Om hierin stappen van betekenis te kunnen zetten, is samenwerking met ketenpartners voorwaardelijk. Immers, een product of dienst wordt maximaal zo duurzaam als de minst duurzame schakel in de productie- en transportketen is.

Het is duidelijk dat in zo’n dynamische werkomgeving bedrijven beter af zijn met een vaste kern aan toekomstgerichte leverancierspartners dan met een groot netwerk aan losse leveranciers. In ieder geval als het gaat om de inkoop van capaciteit en resources ten behoeve van de corebusiness.

NCN Capital Oplossingen

Dynamic Discounting

Geef uw leveranciers de mogelijkheid om vroeger te incasseren in ruil voor een variabele korting waardoor u een rendement behaald.

Inkoopoptimalisatie

Stroomlijn uw inkoopproces, accordeer u inkoopfacturen automatisch en betaal uw leveranciers nog sneller met NCN Capital.

Supply Chain Finance

Extra werkkapitaal ontgrendelen én tegelijkertijd uw leveranciers beter aan u binden door uw betalingstermijn te flexibiliseren.

Klaar om uw financiële supply chain te optimaliseren?