Zorgsector

Zorgsector

Extra bestedingsruimte creëren voor de alsmaar duurder wordende bedrijfsvoering in de zorg.

De zorgsector staat als gevolg van stijgende kosten, een groeiende en steeds veranderende zorgvraag en nieuwe wetgeving voor een grote uitdaging. Er moet een nieuwe balans gevonden worden tussen financiële houdbaarheid en de gevraagde kwaliteit en kwantiteit. Dat vraagt om een verandering in denken en doen.

Zelfsturende teams, het opleiden en binden van zorgprofessionals, meer thuiszorg, meer preventie en de ontwikkeling van innovatieve zorgoplossingen (digitalisering, robotisering) zijn voorbeelden van zorgthema’s waarin toekomstgerichte oplossingen gevonden moeten gaan worden. In zo’n uitdagend werkveld kan de inkoopfunctie op strategisch niveau een cruciale bijdrage leveren in het vinden van de juiste antwoorden.

Enerzijds door een vaste kern van innovatieve partnerleveranciers aan zich te binden met wie gewerkt kan worden aan innovatieve, toekomstbestendige oplossingen. Anderzijds door het rendement van het eigen werkkapitaal te optimaliseren zodat er meer financiële ruimte ontstaat voor het doen van benodigde investeringen.

NCN Capital Oplossingen

Dynamic Discounting

Geef uw leveranciers de mogelijkheid om vroeger te incasseren in ruil voor een variabele korting waardoor u een rendement behaald.

Inkoopoptimalisatie

Stroomlijn uw inkoopproces, accordeer u inkoopfacturen automatisch en betaal uw leveranciers nog sneller met NCN Capital.

Supply Chain Finance

Extra werkkapitaal ontgrendelen én tegelijkertijd uw leveranciers beter aan u binden door uw betalingstermijn te flexibiliseren.

Klaar om uw financiële supply chain te optimaliseren?