Werkkapitaal verbeteren

 

Je zoekt mogelijkheden om geld dat vastzit in je bedrijf te reduceren en je werkkapitaal te verbeteren om bijvoorbeeld te kunnen ondernemen en groeien. Dat draagt direct bij aan verbetering van je liquiditeitspositie, komt je slagkracht ten goede en verhoogt je rendement. 


Ons platform biedt de functionaliteit en flexibiliteit om dit mogelijk te maken op basis van je wensen en behoeften. Wij lossen het op binnen de supply chain en eventueel gecombineerd met ons supply chain finance programma.


Binnen de supply chain kun je denken aan deze oplossingen:

  1. Geef je leveranciers de keuze om later betaald te krijgen in ruil voor een variabele beloning.
  2. Geef je klanten de keuze om eerder te betalen in ruil voor een variabele beloning. 

Met supply chain finance reduceer je werkkapitaal en betaal je leveranciers sneller, in ruil voor korting. Een win-win situatie die gefinancierd wordt door externe funding. De rente die je hiervoor betaalt wordt gesaldeerd met de korting die je ontvangt voor snellere betaling van je leveranciers.

   

Rendement maken

 

Als je geld vrij beschikbaar hebt, dan kun je dit inzetten om de supply chain te versterken en een mooi rendement te maken.


Ons platform biedt de functionaliteit en flexibiliteit om dit mogelijk te maken op basis van je wensen en behoeften.


Twee mogelijke voorbeelden:

  1. Geef je leveranciers de flexibiliteit om ze te laten kiezen eerder betaald te worden in ruil voor een variabele korting.
  2. Geef je klanten de flexibiliteit om later te kunnen betalen in ruil voor een variabele korting.

Alternatief kan zijn om een supplier- en/of customer finance programma aan te bieden.