Liquiditeit verhogen met dynamic discounting

Hoe financieel flexibel is uw organisatie? Wist u dat u met dynamic discounting uw liquiditeit kan verbeteren?

Hoe financieel flexibel bent u?

Liquiditeit verhogen met dynamic discounting

Als organisatie meet u uw financiële gezondheid onder andere af aan uw liquiditeit. Hoe financieel flexibel bent u? Kunt u voldoen aan uw betalingsplicht voor kortlopende schulden? Het blijft een uitdaging om grip te krijgen op uw liquide middelen. Zeker als het om uitstaande facturen bij uw klanten gaat. Diverse organisaties nemen daarom hun toevlucht tot factoring, een beproefde doch statische vorm van het optimaliseren van werkkapitaal. Een minder bekende maar veel flexibelere én goedkopere vorm van werkkapitaaloptimalisatie is ‘Dynamic Discounting’. In ruil voor een dynamische korting op de factuur betaalt de klant de factuur eerder uit aan de leverancier. Hoe eerder de betaling plaatsvindt, hoe groter de korting.

Hoe werkt Dynamic Discounting?

Bij Dynamic Discounting maakt men gebruik van een digitaal platform waarop alle geaccordeerde facturen geïmporteerd zijn vanuit het financiële systeem van de klant. Dit gaat geheel automatisch via een API waardoor er geen handmatige invoer nodig is. Op het platform zijn de leveranciers kosteloos aangesloten, zij bepalen per factuur of deze eerder betaald moet worden. Zo nee, dan geldt de contractueel afgesproken betaaltermijn. Zo ja, dan selecteren zij de gewenste uitbetalingsdag. Het systeem berekent vervolgens – geheel automatisch – de korting voor de klant op deze leverancier. Heeft u als leverancier geen zin in handmatig per factuur te bepalen wanneer u deze uitbetaald wil krijgen? Dan zet u heel eenvoudig AutoPay aan. Via deze optie betaalt de klant alle facturen het ingestelde aantal dagen eerder.

De voordelen van Dynamic Discounting voor de leverancier

Voor leveranciers zijn er diverse voordelen verbonden aan het werken met Dynamic Discounting. De drie belangrijkste voordelen zijn: grip op cashflow, zichtbaarheid bij de klant en optimalisatie van het werkkapitaal.

Grip op cashflow

Het eerste voordeel ‘grip op cashflow’ is een meerledig voordeel. De leverancier krijgt inzicht in de betaalstatus van alle facturen bij haar klant. Zo krijgt men inzicht in de periodes wanneer betaald wordt, maar ook hoeveel cash er tegen welke periode op de rekening staat. Zijn bijvoorbeeld alle facturen voor het nieuwe boekjaar betaald? Maar ook hoe is de cashflow tijdens het uitkeren van het vakantiegeld? Vaak is het moeilijk om hier sturing aan te geven, maar door het gebruik van Dynamic Discounting kan men facturen versnellen, waardoor het geld eerder op de rekening staat.

Zichtbaarheid bij de klant

Als tweede voordeel staat ‘zichtbaarheid bij de klant’. Niet alleen de leverancier heeft een dashboard op het platform, ook de klant heeft er uiteraard een. Hiermee kan de klant vlot alle facturen per leverancier zien, maar ook welke leverancier regelmatig de facturen versnelt. En vervolgens een korting oplevert. Door facturen eerder uit te laten betalen, staat de leverancier prominenter in beeld. Wat een vermelding op de shortlist bij een volgende opdracht kan opleveren. Of wellicht direct een extra opdracht. De leverancier kan hier ook actief klanten mee werven. Betaalt de klant eerder, dan krijgen ze een betere prijs voor de geleverde diensten of producten.

Optimalisatie werkkapitaal

Het laatste, maar wellicht het meest omvangrijke voordeel van Dynamic Discounting is ‘werkkapitaaloptimalisatie’. In deze tijd van duur transport, tekorten aan resources en sterk fluctuerende dagprijzen, is het belangrijk tijdig producten te bestellen. Voorraad aanhouden kost geld, maar met onzekerheid over levering én de fluctuerende dagprijzen, levert in deze tijd voorraad vaak geld op. Maar om voorraden aan te kunnen leggen, is kapitaal nodig. Door Dynamic Discounting strategisch in te zetten, beschikt de leverancier snel over dat kapitaal. Met als gevolg dat men een voorraad kan aanleggen voor een mooie prijs. Bij grote afnames geven de producenten immers vaak een bulkkorting. Door de voorraad op peil te houden, is de leverancier in staat om tijdig te leveren. Bij het leveren van meerdere producten uit voorraad, zijn de transportkosten ook lager. Men heeft namelijk geen meerdere transporten nodig.

Het verschil met factoring

Wat is nu het verschil tussen Dynamic Discounting en factoring? Zoals eerder aangegeven en zoals de term ook impliceert, is Dynamic Discounting dynamisch toepasbaar. De leverancier bepaalt zelf welke factuur men eerder uitbetaald wil hebben. Versnelt men een factuur niet, dan geeft men ook geen korting weg.

Bij factoring geeft de leverancier alle facturen van alle klanten uit handen. Op basis van het aantal facturen en de gerelateerde omzet, krijgt de factoringmaatschappij een vast percentage. Het is niet mogelijk om facturen of klanten uit deze overeenkomst te houden. Men beschikt hierdoor wel over werkkapitaal, maar tegen welke prijs? Vaak tegen een veel hoger percentage dan door het inzetten van Dynamic Discounting.

Tot slot: wat levert het concreet op?

Wat levert het nu daadwerkelijk voor de leverancier op om Dynamic Discounting strategisch in te zetten? Men krijgt het geld eerder, waardoor de cashflow inzichtelijker is én in balans is. Maar men geeft wel een korting op de factuur weg. Het gemiddelde bedrag dat door het jaar heen extra beschikbaar komt, is met volgende formule te berekenen.

Formule: delta (aantal dagen uw geld) / 365 x totaal omzet = gemiddelde extra bedrag aan liquiditeit beschikbaar door jaar heen. Het delta aantal dagen in deze formule is het aantal dagen dat men de facturen versnelt en dus eerder laat uitbetalen.

Dit bedrag in combinatie met de eerdergenoemde voordelen levert de leverancier een betere liquiditeit op én een sterkere positie in de onderhandelingsmarkt. Zowel naar klanten toe (betere prijzen, snellere levering voorraad) als naar producenten (bulkbestellingen) toe.

Meer informatie?

Bent u naar aanleiding van bovenstaand artikel geïnteresseerd in het toepassen van Dynamic Discounting bij uw klanten of bij uw leveranciers? Neem dan nu contact met ons op voor aanvullende informatie en een analyse over de financiële voordelen die u kunt behalen.