Liquiditeit verhogen met dynamic discounting

Hoe financieel flexibel is uw bedrijf? Wist u dat u uw liquiditeit kunt verbeteren met dynamische discounting?

Hoe financieel flexibel is uw bedrijf?

Toenemende liquiditeit door middel van dynamische discounting

Als organisatie meet u uw financiële gezondheid onder andere aan de hand van uw liquiditeit. Hoe financieel flexibel bent u? Bent u in staat om te voldoen aan uw betalingsverplichtingen voor kortlopende schulden? Het blijft een uitdaging om grip te krijgen op uw liquide middelen, vooral als het gaat om openstaande facturen bij uw klanten. Daarom grijpen verschillende organisaties naar factoring, een bewezen maar statische manier om het werkkapitaal te optimaliseren. Een minder bekende, maar veel flexibelere en goedkopere vorm van werkkapitaaloptimalisatie is Dynamische Korting. In ruil voor een dynamische korting op de factuur betaalt de klant de factuur eerder aan de leverancier. Hoe eerder de betaling wordt gedaan, hoe hoger de korting.

Hoe werkt Dynamic Discounting?

Dynamic Discounting maakt gebruik van een digitaal platform waarop alle goedgekeurde facturen worden geïmporteerd uit het financiële systeem van de klant. Dit gebeurt automatisch via een API, zodat er geen handmatige invoer nodig is. De leveranciers zijn gratis aangesloten op het platform, zij bepalen per factuur of deze eerder betaald moet worden. Zo nee, dan geldt de contractueel afgesproken betalingstermijn. Zo ja, dan selecteren ze de gewenste uitbetaaldag. Het systeem berekent vervolgens – volledig automatisch – de korting voor de klant op deze leverancier. Heb je als leverancier geen zin om handmatig per factuur te bepalen wanneer je betaald wilt krijgen? Dan kun je eenvoudig AutoPay inschakelen. Met deze optie betaalt de klant alle facturen het ingestelde aantal dagen vooruit.

De voordelen van Dynamic Discounting voor de leverancier

Voor leveranciers zijn er verschillende voordelen verbonden aan het werken met Dynamic Discounting. De drie belangrijkste voordelen zijn: controle over de cashflow, zichtbaarheid bij de klant en optimalisatie van het werkkapitaal.

Grip op cashflow

Het eerste voordeel ‘grip op cashflow’ is een meervoudig voordeel. De leverancier krijgt inzicht in de betaalstatus van alle facturen bij zijn klant. Dit geeft inzicht in de periodes waarin betalingen worden gedaan, maar ook hoeveel geld er per welke periode op de rekening staat. Zijn bijvoorbeeld alle facturen voor het nieuwe boekjaar betaald? Maar ook hoe is de cashflow tijdens de uitbetaling van het vakantiegeld? Dit is vaak moeilijk te controleren, maar door gebruik te maken van Dynamic Discounting kunnen facturen versneld worden betaald, zodat het geld eerder op de rekening staat.

Zichtbaarheid bij de klant

Het tweede voordeel is ‘zichtbaarheid met de klant’. Niet alleen de leverancier heeft een dashboard op het platform, de klant natuurlijk ook. Zo kan de klant eenvoudig alle facturen per leverancier zien, maar ook welke leverancier regelmatig de facturen versnelt. En dan korting krijgen. Door facturen eerder te laten betalen, valt de leverancier meer op. Wat een vermelding op de shortlist voor een volgende opdracht kan opleveren. Of misschien meteen een extra opdracht. De leverancier kan dit ook gebruiken om actief klanten te werven. Als de klant eerder betaalt, krijgt hij een betere prijs voor de geleverde diensten of producten.

Optimalisatie van het werkkapitaal

Het laatste, maar misschien wel meest uitgebreide voordeel van Dynamic Discounting is ‘optimalisatie van het werkkapitaal’. In deze tijden van duur transport, schaarste aan grondstoffen en sterk fluctuerende dagprijzen is het belangrijk om producten op tijd te bestellen. Het aanhouden van voorraad kost geld, maar met de onzekerheid over levering en de fluctuerende dagprijzen levert voorraad in deze tijd vaak geld op. Maar om voorraden aan te leggen is kapitaal nodig. Door Dynamic Discounting strategisch in te zetten, beschikt de leverancier snel over dat kapitaal. Hierdoor kan men voor een goede prijs een voorraad opbouwen. Producenten geven immers vaak kwantumkorting bij grote orders. Door de voorraad op peil te houden, kan de leverancier op tijd leveren. Bij het leveren van meerdere producten uit voorraad zijn de transportkosten ook lager. Je hebt niet meerdere transporten nodig.

Het verschil met factoring

Wat is het verschil tussen Dynamic Discounting en factoring? Zoals eerder gezegd en zoals de term ook impliceert, is Dynamic Discounting dynamisch toepasbaar. De leverancier bepaalt welke factuur hij eerder betaald wil hebben. Als een factuur niet versneld wordt betaald, dan wordt er geen korting gegeven.

Bij factoring overhandigt de leverancier alle facturen van alle klanten. Op basis van het aantal facturen en de bijbehorende omzet ontvangt de factoringmaatschappij een vast percentage. Het is niet mogelijk om facturen of klanten buiten deze overeenkomst te houden. Dit levert werkkapitaal op, maar tegen welke prijs? Vaak tegen een veel hoger percentage dan bij Dynamic Discounting.

Tot slot: wat levert het eigenlijk op?

Wat levert het de leverancier eigenlijk op om Dynamic Discounting strategisch in te zetten? Het geld wordt eerder ontvangen, waardoor de cashflow transparanter en meer in balans is. Maar ze geven wel een korting weg op de factuur. Het gemiddelde bedrag dat gedurende het jaar beschikbaar komt, kan worden berekend met de volgende formule.

Formule: delta (aantal dagen in je geld) / 365 x totale omzet = gemiddeld extra bedrag aan beschikbare liquiditeit over het jaar. Het aantal dagen delta in deze formule is het aantal dagen dat de facturen versneld en dus eerder betaald worden.

Dit bedrag, in combinatie met de eerder genoemde voordelen, geeft de leverancier een betere liquiditeit en een sterkere positie in de onderhandelingsmarkt. Zowel naar klanten (betere prijzen, snellere levering van voorraad) als naar producenten (bulkorders).

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in het toepassen van Dynamic Discounting bij uw klanten of leveranciers naar aanleiding van het bovenstaande artikel? Neem dan nu contact met ons op voor aanvullende informatie en een analyse van de financiële voordelen die u kunt behalen.