Kennissessie: Balansoptimalisatie voor jaarcijfers

Kennis is belangrijk. Daarom organiseren wij kennissessies voor ons team. Deze keer het thema: Balansoptimalisatie voor jaarcijfers.

Een beknopt verslag van een leerzame sessie

Kennissessie: Balansoptimalisatie voor jaarcijfers

Kennis is een belangrijk goed. Zonder kennis komen we nergens. Of het nu om een productiebedrijf, een consultancy-organisatie of zorginstelling gaat. En dat vinden we ook bij NCN Capital. Zoals in onze nieuwjaarsvooruitblik reeds aangegeven, organiseren we in dit kader kennissessies. De pilotversie van dit initiatief vond eind december jl. plaats. Marc van Nassau van Du Prie bouw & ontwikkeling b.v. verzorgde de sessie met een, voor hem belangrijk, thema: balansoptimalisatie voor de jaarcijfers.

In dit beknopte verslag nemen we jullie mee in de belangrijkste leerpunten voor ons team.

Introductie: over Du Prie en Marc van Nassau

Du Prie bouw & ontwikkeling is een familiebedrijf met ongeveer 100 medewerkers. Het bouwbedrijf is actief in de utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie, restauratie en projectontwikkeling. Op dit moment geeft de derde generatie leiding aan het bedrijf. Een gezond bedrijf en het waarborgen van de continuïteit staan bij hen hoog in het vaandel. Als ontwikkelend bouwbedrijf begrijpen zij haarfijn de wensen en verwachtingen van hun opdrachtgevers. Mark van Nassau is financieel controller bij Du Prie. Hij heeft zich daarnaast gespecialiseerd in het maken en implementeren van informatiesystemen die aansluiten op de financiële administratie.

Gezonde bouwketen door optimale liquiditeit

Markt loopt graag ‘voor de muziek uit’. Huh? We hadden het toch over balansoptimalisatie voor jaarcijfers… Dat klopt, het is zijn bewoording van een tijdige betaling, zowel door zijn klanten aan hem als van hem aan zijn leveranciers. Daarvoor onderhoudt hij intensief contact met zowel de klanten als de leveranciers. En stemt hij de verzending van de facturen af. Een bouwbedrijf heeft namelijk baat bij goed contact met opdrachtgevers en leveranciers. Is er nauw en goed contact met opdrachtgevers? Dan zijn zij sneller geneigd de openstaande facturen te voldoen. Hierdoor kan het bouwbedrijf weer sneller de facturen voldoen van haar leveranciers. En dat heeft dan weer invloed op het contact met de leveranciers, hun bereidwilligheid om te blijven leveren en hun tevredenheid.

Het is zijn manier om ervoor te zorgen dat in ieder geval het deel van de keten van Du Prie gezond blijft in de sector. De liquiditeit gaat lopen, de bedrijven in die keten weten waar ze aan toe zijn én hebben gezonde financiële positie. Als dit in de hele branche zo zou werken, is de branche binnen een mum van tijd volledig gezond.

Hou de jaarcijfers stabiel

Een ander streven van Mark gaat over de jaarcijfers. Zorg dat deze stabiel blijven en niet te veel fluctueren ten opzichte van andere jaren. Te fluctuerende jaarcijfers wekken argwaan bij stakeholders en veroorzaakt onrust. Ook als de organisatie regelmatig deelneemt aan aanbestedingen, dan is het belangrijk dat de cijfers van oa solvabiliteit en current ratio vergelijkbaar zijn.

Stabiel willen houden is een, maar het ook voor elkaar krijgen is een andere zaak. Mark heeft daar een eigen strategie voor. Hij zorgt ervoor dat hij alle facturen uiterlijk in november verstuurt. De jaarafsluiting begint dus eigenlijk een maand eerder. Op die manier weet hij wat er nog openstaat en wat er betaald wordt. Krijgt hij zelf op de valreep nog een grote factuur, die een wezenlijke invloed kan hebben op het balanstotaal, dan anticipeert hij in de maand december daar nog op. Zo staat de maand december volledig in het teken van het op orde houden van het balanstotaal en de jaarcijfers. En niet meer in het teken van najagen van (openstaande) facturen. En om het balanstotaal goed te houden, hanteert hij nog een laatste regel… Betaal leveranciers uit ontvangen middelen en niet uit eigen vermogen. Zo onttrek je geen eigen vermogen aan het bedrijf, blijft het balanstotaal gelijk én zijn de current ratio en solvabiliteit ook stabiel.

Volgende kennissessie?

Niet al onze medewerkers zijn bedrijfseconomisch geschoold. Door dit soort kennissessies leren ze een stukje theorie, maar ook vooral hoe het in de praktijk werkt. Na afloop van de sessie over balansoptimalisatie met Mark van Nassau waren de reacties dan ook eenduidig enthousiast. Het team kijkt alweer reikhalzend uit naar de volgende sessie. We zijn nog op zoek naar een gastspreker. En misschien bent u dat wel? Heeft u een interessant thema, een bijzonder speerpunt dat u hanteert of een eigen werkwijze? Laat het ons weten en wie weet, spijkert u de kennis van ons team bij!

Meer informatie

Voor meer informatie over onze kennissessies of over NCN Capital en wat wij doen, kunt u te allen tijde bij onze medewerkers terecht. Telefonisch via 085 029 33 20, per e-mail via info@ncn-capital.com of door het invullen van het contactformulier op onze website. Wij helpen u graag verder.